Přišla pošta svatební - Svatební oznámení

Přišla pošta svatební

Přišla pošta svatební. V posledním blogu jsme se zabývali historií svatebních oznámení. Dnes si přiblížíme svatební oznámení z hlediska jejich formy. Jak vypadal text, tisk, design a následné odesílání oznámení? Právě v těchto řádcích najdete odpověď a jedinečnou inspiraci jak sdělit Váš velký den.

V minulosti se text na svatebních oznámeních se odlišoval hlavně podle původu snoubenců, , kultury a jazyka. Text oznámení mohl být psán ve třetí osobě, kde byly pro příjemce uvedeny základní údaje o sňatku jako datum, čas a místo. Texty oznámení zněly odlišně, pokud hostiteli byli rodiče nevěsty. Svatební oznámení začínalo oslovením jako např.: „Pán a Paní Duodenovi“ nebo „MUDr. Abraham Duoden a Paní Eleonora Duodenová“. Oslovení mohlo mít mnoho variací, ale jejich forma byla v podstatě stejná. Následoval text o drahé dceři, její jméno a klasicky místo, datum a čas svatby.

MUDr. Abraham Duoden a Paní Eleonora Duodenová

požadují a bude jim ctí Vaše přítomnost

na svatbě své dcery

Anabel

V

Ulici Svatého Cyrila a Metoděje

V září

O čtvrté hodině

Popelkovo

Svatební oznámení se často spojovalo s pozváním ke svatebnímu stolu. Tato pozvání se lišila i podle toho, kde se obřad konal. Pokud byl obřad v domě nevěsty, používala se slova jako „žádost……přítomnost“. Pokud se konal na jiném místě, text svatebního pozvání zněl asi takto: „potěšení z Vaší společnosti“: Můžeme si všimnout, že správné psaní textu nebylo v minulosti až tak jednoduché. Text svatební oznámení podléhal množství pravidel a byl bohatý na úctivá slova. V méně bohatých a zámožných kruzích se používaly neformální způsoby oznámení svatby. Buď byli v psané formě, nebo jen pomocí ústního oznámení. Žádná přesná pravidla tam nepřevládala. Šlo spíše o předání praktických informací jako datum, čas a místo.

V minulosti se svatební oznámení psala hlavně ručně. Pomocí kaligrafie se psaly všechny důležité dokumenty. Dávali se psát na zakázku a mezi ně patřila i svatební oznámení. U velkých množství byl tento způsob velmi nepraktický a časově náročný. Později nastoupil knihtisk, ale úroveň zhotovení oznámení, stále nebyla uspokojivá. Z těchto důvodů se do popředí dostal tisk „tzv. embosem.

Papír hraje také velmi důležitou roli v celkovém dojmu ze svatebního oznámení. Dnešní nabídka je velmi pestrá, dokáže uspokojit i ty nejnáročnější představy. . V minulosti se však spíše soustředilo na vlastnosti papíru než na jeho krásu. Tím se zužovala i možnost výběru. Papír musel být dostatečně savý, aby se písmo nerozmazávalo. První médium, které sloužilo k písemnému uchovávání informací, byl papirus. Nedal se skládat, psát se dalo jen na jednu stranu a po delší době zežloutl až zhnědl. Dále to byl pergamen, který byl používán až do konce 18. století. Byla to vlastně opracovaná kůže, na kterou se dalo psát. Dokonce se ojediněle vyrábí i dnes na důležité a významné dokumenty. Pokud svá oznámení za taková pokládáte, mohli byste použít i tento materiál. No je zde riziko, že by vaše svatební oznámení nakonec vyšla dražší než celá svatba.

Ručně vyráběný papír je další hodnotná alternativa. Má dva tisíce letou tradici, jako první ho začali vyrábět Číňané již v roce 105 n.l. Později se jeho výroba rozšířila po celém světě. Dnes je výroba ručního papíru více hobby než profese.

Způsob zasílání pozvánek je také velmi důležitý. Dnes je zasílání o něco jednodušší než kdysi. V minulosti se pozvánky zasílaly ve dvou obálkách. Jedna byla ozdobná a druhá byla formální, ve které se pozvánka doručovala. Buď se doručovali osobně, nebo byli tímto doručením pověřeni poslové. Po městě bydliště roznášelo pozvánky služebnictvo a pro daleké příbuzné a přátele se najímali právě poslové. Některé pozvánky putovaly přes moře, tehdy se posílaly s pomocí lidí plujících na nejbližších lodích k místu určení. V takových případech se pozvánka musela posílat ve velkém předstihu, protože lodě se plavily i několik měsíců, ne-li let.

Dnes možná máte problém vybrat si z rozmanité nabídky svatebních oznámení. No právě tato rozmanitost dává každému z Vás možnost vložit do oznámení kousek sebe. Moment, když z obálky vyberete první oznámení a cítíte vůni čerstvě natištěné barvy a nového papíru, je hodnotný, pro některé dokonce opojný. Tak i to Vaše svatební oznámení jednou někdo chytí a bude z něj cítit ten příběh, co za těmi pár řádky textu stojí. Příběh o vás a vaší lásce.

Svatební blog

Vánoční přání novoročenky