Ideální datum svatby - Červenec - Svatební oznámení

Nejlepší datum je červencová svatba

Svatba je úžasná a plánujete-li tak důležitou událost, pravděpodobně máte zájem o výběr perfektního data. Spousta párů pořádá svatby v letní sezóně a zejména milovníci si často vybírají červenec. A přinese takový měsíc štěstí v rodinném životě? S ním se pojí spousta pověr a příznaky, o kterých byste se měli určitě dozvědět.

Červenec mezi lidmi byl vždy považován za poměrně úspěšný měsíc na svatby. Za prvé, stala se korunou léta a byla nejteplejším. Podobně by měly být vztahy mezi mladými lidmi, kteří během tohoto období drželi spolu manželské svazky, vášniví a plní vřelých pocitů.

Další přesvědčení říká, že pokud milenci hráli svatbu v červenci, pak budou muset pracovat na svém vztahu, vynaložit úsilí na vytvoření opravdu silné rodiny. Tato víra je s největší pravděpodobností způsobena skutečností, že druhý letní měsíc měl vždy nejvyšší úrodu. Lidé pracovali na polích a zahradách, aby si pro příští rok připravili jídlo. Každý z manželů by proto měl přispívat do společné pokladny blahobytu a štěstí rodiny.

Staří lidé slíbili sladký a kyselý život pro pár v červenci, protože v té době zrálo množství kyselých a sladkých bobulí. Přítomna bude zábava i neklid. A je-li život ve štěstí snadný a zajímavý, nepříjemné chvíle způsobí problémy, způsobí vám starosti nebo budete smutní. Pár však přežije černé pruhy, pokud v něm vládne vzájemná podpora, péče a upřímná láska.

Jelikož je červenec bohatý na plodiny, musí být spojení mladých lidí určitě plodné. Manželé brzy nabudou potomstva a budou také schopni založit společný podnik, který přinese ovoce. Rodina navíc očekává zisk, bohatství a prosperitu.

Pokud je svatba naplánována na červenec, pak jsou tento měsíc relevantní tyto příznaky:

Dešťové srážky v polovině léta jsou vzácným jevem, ale prší-li během svatby, stane se to velmi dobrým znamením slibné finanční prosperity pro budoucí manžely.
Dále liják symbolizuje slzy: a jelikož je budou přelévat obloha, nevěsta nebude plakat a její život se svým manželem bude šťastný a bezstarostný.
Bouře doprovázející silný déšť se v červenci také považuje za dobrý znak slibné prosperity: rodina v budoucnu nebude potřebovat nic.

Pokud v den svatby vítr stoupá, může to vést k tomu, že budou žít spolu větrně a nestabilně. To však nutně neslibuje zradu a nestabilitu: některé změny mohou být k lepšímu, ledaže s nimi budete zacházet filozoficky nebo klidně. Manžel a manželka se však určitě nebudou nudit.
Hurikán nebo bouře, která pro ně najednou předstihla mladé v nejdůležitější den, mohou znamenat budoucí problémy, problémy a zvraty a zatáčky. Pokud si však milenci zachovají svou klidnost, nepodlehnou panice a mohou se navzájem podporovat, pak společným úsilím překonají všechno a jen posílí unii.

Pokud hmyz předčí mladé lidi, neměli byste se toho bát: takové znamení bude mimořádně pozitivní a přinese párům peníze.
Jaká data jsou nejlepší pro plánování svatby a července?
Někteří milenci mají upřímný a zodpovědný přístup k výběru nejen jednoho měsíce, ale také konkrétního data. Je to logické: den bude jedním z nejdůležitějších, bude znamenat narození nové rodiny a spojení dvou milujících srdcí. Při výběru data vhodného pro svatbu se můžete řídit různými pravidly a základní principy jsou podrobně popsány níže.

Církevní tradice

Duchovníci mají vlastní názor na svatby v červenci, diktované pravoslavnými kánony. Hlavní zásadou je zákaz jakýchkoli oslav během půstu a církevních svátků.

V červenci pokračuje Petrův (apoštolský) půst, který začal v červnu, a končí každý rok týž den, 12. července. A do dnešního dne se svatby se svátky důrazně nedoporučují.

8. července se každoročně slaví velká pravoslavná dovolená – den Fevronie a Petra, kteří jsou známí svou neporazitelnou láskou a sponzorují všechny milovníky. Tento svátek se stal celoruským kalendářem, který dostal jméno Den rodiny, láska a věrnost. Mnoho milenců si tento den vybere pro svatby. Na jedné straně je toto datum výjimečné: samotní svatí dávají mladým lidem upřímné pocity. Na druhé straně apoštolský půst ještě není dokončen, což ukládá zákaz oslav. Určitě nebude možné uzavřít manželství v tento den, ale bude možné zaregistrovat vaše manželství na matrice (není-li den volna).

Od 13. července, tj. po dokončení půstu Petrov, si můžete zvolit jakékoli datum svatby. Ale pokud se chystáte oženit, pak je třeba připomenout, že nejúspěšnějšími dny v týdnu pro takovou svátost jsou pátky a neděle. V příštím roce 2020 bude 17., 19., 24., 26. a 31. číslo. Kostely v neděli, čtvrtek a úterý korunují.

Svatební blog