Numerologie svatebního data - Svatební oznámení

Numerologie svatebního data

Numerologie hraje v našich životech důležitou roli, i když často se nám její význam jeví jako tajemný a neumíme ho pojmenovat. Jelikož každé z čísel má svou specifickou vibraci a do určité míry nám může pomáhat při naplňování našich záměrů, některá data v kalendáři považujeme přímo za magická. Každý rok se jich najde hned několik a také aktuálně se blíží pár výjimečných dnů.

Vliv čísel na různé události je běžně zkoumán a některá speciální data se ne náhodou stávají ideálním termínem na přípravu svatební slavnosti. Svatba je důležitý životní krok, při kterém chce zamilovaný pár spojit své životy a naplnit je láskyplným svazkem. I proto se novomanželé rádi inspirují kouzelným datem, jehož pozitivní vibrace jim při tomto aktu spojení může „požehnat.“

Díky numerologii se můžeme dozvědět o vibraci svatebního data různé zajímavosti. To nám pomáhá při hledání vhodného dne, na základě čehož poznáme vlivy na jednotlivé aspekty manželství. Mezi nimi nechybí zejména harmonie, plodnost, materiální zabezpečení či přátelské pouto manželů. Právě význam čísel zvoleného data svatby nám ukáže, jestli jsou aktuální vibrace pro uzavření manželství příznivé.

Numerologové považují za významné dny prakticky všechna data, ve kterých se nacházejí opakující číslice. Vzpomeňme si na kouzelné termíny jako 11.11.2011 nebo 12.12.2012, které byly nadmíru vyhledávány i přes jejich nepříliš příznivý vliv. Vhodným datem jsou i letní dny jako 7.7. či 8.8 a nezapomínejme ani na 5.5., který je již tradičně přitažlivým kvůli kráse probíhajícího května.

Jeden z nejzajímavějších magických dat nás čeká už zanedlouho. Datum 10.10. vychází na sobotu, takže jako den na konání svatby je naprosto vhodný. Jeho vliv by do manželství mohl přinést citlivý přístup a dobrou komunikaci, což je pro dvě 1 v datu běžné. Rovněž se dá počítat s podporou při hledání rovnováhy mezi materiální a duchovní stránkou, což může dvojici pomoci nastolit v životě větší klid. Celkově tak můžeme očekávané datum 10.10. považovat za vhodný den k uzavření manželství.

Zhodnotit zásluhu konkrétního data svatby na šťastném manželství lze až po nějaké době. Každopádně, manželé si za budování vztahu zodpovídají sami, takže šanci na štěstí mají ve svých rukou. Přesto je síla čísel účinná a zčásti má schopnost ovlivnit vývoj některých událostí, takže příznivci numerologie si mohou vybrat libovolný svatební den během některého z příchozích magických dat. Tím může být i 10.říjen, který bude víc než jen obyčejným dnem.

Svatební blog